Skip to content

PNRAS

Schema de Granturi: Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar Beneficiar: Liceul Tehnologic ”Johannes Lebel” Tălmaciu Titlul proiectului: ”E dreptul tău la educație!” Contract de finanțare nr.F-PNRAS-1-2022-1419

La data de 27.09.2022 Liceul Tehnologic Tălmaciu a semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”E dreptul tău la educație”, proiect finanțat prin Componenta C15 – Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență în România .

În proiect sunt implicați toți elevii ciclului gimnazial a unității noastre de învățământ, în număr de 245 elevi.

Valoarea proiectului este de 870.300 lei și se va desfășura pe parcursul a 4 ani școlari.

Proiectul își propune:
  • activități MATE, prevenire și intervenție în valoare de : 63,64% din valoarea proiectului, adică 553.883 lei
  • activități de compensare în valoare de : 12,19% din valoarea proiectului, adică 106.120 lei
  • digitalizarea procesului educațional în valoare de : 24,16% din valoarea proiectului, adică 210.298 lei.
În perioada octombrie-decembrie 2022se vor desfășura activități MATE:
  • Aplicare chestionare tuturor elevilor din gimnaziu, pentru care părinții/reprezentanții legali și-au exprimat acord scris.
  • Analiză chestionare completate, conform modelului Registru centralizator pe clasă.
  • Întocmirea raportului SASAT al școlii, conform modelului Registru centralizator pe școală.
  • Identificarea elevilor cu risc de PTȘ. Dirigintele completează în SIIIR fișa de observație MATE pentru toți elevii prin marcarea indicatorilor DA/NU.
  • Agregare fișele de observație în Observatorul școlar, aprobarea acestuia
  • Completarea Fișelor de evaluare MATE pentru elevii identificați în risc de PTȘ, ca urmare a completării fișelor de observație.
  • Consolidarea datelor în Registrul elevilor expuși riscului de PTȘ, conform modelului “Registrul Elevilor la Risc de PTȘ”, pag. 16-17 din Acordul de administrare între Comisia Europeană în numele Uniunii Europene și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Fondul programatic de finanțare cu donator unic Europa 2020 (TF073208) (Contract CE Nr. SRSS/S2018/063), LIVRABIL 1, Propunere pentru un Mecanism de Avertizare Timpurie în vederea Prevenirii Părăsirii Timpurii a Școlii și un Plan de Acțiune, Anexa I – Set de Instrumente pentru implementarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație.
DIMENSIUNE FONT
Contrast