Skip to content

CDI/Profesor documentarist

CDI
• Spaţiu alternativ de învăţare
• Loc al inovaţiei
• Permite o altă abordare
• Propice pentru predarea diferenţiată (modernă)
• Asigură egalitatea de şanse a elevilor
• Educaţie nonformală, proiecte educaţionale
• Incitarea la lectură prin animaţii-lectură
• Resurse pluridisciplinare
• Rol formativ în ecuaţia cunoaşterii
• Relaționează cu comunitatea

DE CE DOCUMENTARE ?
• Pentru a verifica
• Pentru a observa
• Pentru a proiecta
• Pentru a reconstrui
• Pentru a confrunta şi reflecta
• Pentru a da continuitate

DE CE INFORMARE ?

• Pentru că informaţia înseamnă CUNOAŞTERE
• Pentru că a fi informat înseamnă a avea PUTERE
• Pentru că informaţia este la tot pasul, important este să ştii să o filtrezi şi să o procesezi
PROFESORUL
DOCUMENTARIST

• Formează (împreună cu cadrele didactice) competenţele infodocumentare ale elevilor
• Îndrumă, orientează, sprijină
• Îţi este prieten
• Este agentul schimbării în şcoală
• Contribuie la autonomie în învăţare
• Rol de mediator
• Consilier de lectură

Misiunile prof. documentarist
• pedagogică
• culturală
• de comunicare
• de gestiune

DIMENSIUNE FONT
Contrast