Skip to content

Ce este un CDI?

Ce este un CDI?

Centrul de documentare şi informare, denumit în continuare CDI, este o structură infodocumentară modernă, un centru de resurse pluridisciplinare şi multimedia, care oferă beneficiarilor un spaţiu de formare, de comunicare, de informare şi de exploatare a fondului documentar şi a tehnologiilor informaţiei şi comunicării în educaţie, un loc de cultură, deschidere, întâlnire şi integrare.”
(OMECTS Nr. 5556 / 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare, Anexă, capitolul II, Art. 6.)

„CDI are următoarele funcţii:
• de primire a beneficiarilor,
• de informare generală,
• pedagogică,
• de orientare şcolară şi profesională,
• culturală,
• de comunicare,
• tehnică,
• recreativă.”
(OMECTS Nr. 5556 / 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare, Anexă, capitolul II, Art. 9.)

CDI trebuie organizat modular pentru a asigura în interiorul său următoarele „spaţii specifice”:
• spaţiul de primire a publicului
• spaţiul profesorului documentarist
• spaţiul de afişaj şi expoziţii
• spaţiul de lucru individual
• spaţiul de lucru în echipă
• spaţiul lecturii de destindere
• spaţiul informatic
• spaţiul audiovideo şi multimedia
• spaţiul lucrărilor documentare
• spaţiul lucrărilor de ficţiune
• spaţiul de orientare şcolară şi profesională
• spaţiul pentru cadrele didactice
• spaţiul de depozitare.
(OMECTS Nr. 5556 / 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare, Anexă, capitolul II, Art. 13.)

DIMENSIUNE FONT
Contrast